.Önsöz

Her vatandaşımız,birliğin tesisi için üzerimize düşen
görevleri ne ölçüde yerine getirdiğini kendine sor-
malıdır.Vatandaşlarımız Müslüman Türk’ün siyasal
gücünü birleştirmek için her liderin ne yaptığı,yap-
madığı üzerinde insafla düşünmek mecburiyetinde-
dir düşüncesindeyim.Eğer testiyi kıranla,dolduran aynı gözle görülecek olursa elbette yanlış yapılmış
olur.Vatandaşlarımdan istirhamım şu.Birlik davası-
nın gerçekleştirilmesi için,kim ne yapmış veya yap-
mamış,bunu bilmelidirler.Vatandaşlarımız birliği sa-
vunanları savunmalı,engel olanlar varsa onları dur-
malıdırlar.