Sayfa 12

Türkiye’nin var olması,ancak millilik kalkanına sığın-
masıyla,gerçekten milli bir toplum düzeni kurması ile
mümkündür.Başka bir yol yoktur.Hazır reçeteler,
nereden gelirse gelsin,artık iflas etmiştir.Türkiye aydını,Türk Milleti’nin varoluş ve kurtuluş yolunu,
ancak milli tarihinden halkının bugünkü yaşayışının
gerçekçi,namuslu bir incelemesinden çıkarabilir.İşte
Türkiye aydını bu yolu seçmeye,tarih tarıfından zor
lanmaktadır.
……………………Sayfa 13
Komünizmi tasfiye için alınacak tedbiirlerin tespitine
yarayacak durum muhakemesine geçmeden önce
Komünizmi tasfiye görevinin Türk Milleti’nin hukuki
ve resmi şahsiyeti olan T.C. Devleti üzerinde oldu-
ğunu bildirelim.
……………………Sayfa 26
Halbuki Türkiye’de yürütmeye çalıştıkları hareket
doğrudan doğruya Türk Ordusu’nu hedef almıştır.
maksat orduyu yıpratmak,çürütmek ve tasfiye et-
mektir.Bunlar,tıpkı kastristler gibi,gayri memnun un
surları mücadeleye çekebilmek için,Türk Ordusu ile
devlet ile mücadele edilebilir olduğunu göstermeye
çalışıyorlar.