….Önsöz
Müslüman Türk Milleti bakımından,bir taraf olarak,
bir müşahit olarak değil,mesele şöyle ortaya kon-
muş olmalıdır.
1-1839 Tanzimat hareketinden bu yana bir cihan
devleti kaybettirmiş,ekonomik,sosyal,siyasal ve
moral problemler şeklinde beliren ve belirsiz bir ses
sizlik döneminden sonra tekrar bana saldıran kriz
dalgalarını nasıl izah etmeliyim?Bunun anlamı nedir,
sebebleri nelerdir?
2-Bu sosyal krizin sona erdirilmesi mümkün müdür?
Bu yokoluşa sürükleyen krizin sona erdirilmesi için
milli,manevi ve tarihi kültür değerlerim benim önüm
de bir engel midir? Bunları red ederek bana teklif
edilen yeni inanç,düşünce,değer,davranış ve sis-
tem modellerini benimsemek mecburiyetinde miyim?
……ve insanlığın temel problemlerinin çözümü ko-
nusunda batı toplumunun geliştirdiği,bütün akli di-
siplilnleri akıl yolu ile tahkik ettik,sınadık gerçekte
ne aklın ne de gerçek anlamda ilmin,insanlığın prob
lemlerini kökten çözmeye asla talip olmadığını gör-
dük.Ve sosyal bilimler adına yapılan haksızlığın,in-
sanlığa karşı Batı’nın ve Sovyetler’in giriştiği buram
buram metafizik kokan bir haçlı seferinden ibaret ol
duğunu gördük. Bize sunulan şeylerin asla ne akla,
ne ilme uygun bulunmayıp,ilim şekline sokulmuş,
basbayağı politikalardan ibaret olduğunu da tespit
ettik.