Türkiye’nin önündeki en büyük problem,milletin mecliste temsili meselesidir.Zira yürürlükte olan antidemokratik seçim kanunu ,siyasi partiler kanunu ve milletvekilinin irade hürriyetini engelleyen meclis içtüzüğü millet iradesinin mecliste tecellisine imkan vermemektedir.Türkiye’ye demokrasi konusunda baskı yapan iç ve dış güçler,ne hikmetse demokrasinin olmazsa olmaz şartı olan, milletin iradesinin mecliste adil bir şekilde temsilini sağlayacak bu en önemli konuyu ağızlarına dahi almamaktadırlar.Senden oy isteyerek, bu yasaları meclise geldiklerinde değiştireceklerini söyleyenler ise, iktidara geldiklerinde bu adil olmayan yasların kendilerine sağladığı iktidar nimetini, hoyratça, tepe tepe kullanmakta ve bu yasaları değiştirmek için kıllarını bile kıpırdatmamaktadırlar. Sana zerre kadar acımadıkları aşikârdır. 12 Eylül öncesinde Türkiye’yi kanlı bir anarşinin içine sürükleyen eski siyasiler,12 Eylül yönetimi tarafından siyasi yasaklı hale getirildi.12Eylül yönetimi Türkiye’yi eski siyasi kadrolardan arındırıp, yeni temiz kadrolara teslim edeceklerine söz verdi. Ancak buna rağmen, 1983’te yapılan seçimlerde kendisini, Amerika’nın açıkça desteklediğini söyleyebilen bir siyasi lider ve kadrosu iş başına gelebildi. Sayın Özal 4 yıllık icraatında Türkiye’yi iflasın eşiğine getirdi ve tehditle “Beni seçmezseniz çeker giderim” diyerek ve seçim kanununu on bir kez değiştirerek oy kaybetmiş olmasına rağmen, bir kez daha iktidar koltuğuna oturdu. Özal seçim kanununu, seninle ağlayıp seninle gülen, davası, derdi senin derdin olan Millet Partisinin seçimlere katılmasını önlemek, yani senin gerçek iktidarını engellemek için değiştirdi. Bu çok büyük bir iddia gibi görülebilir, burada açıklayacaklarımız kanaatinizi değiştirecektir inancındayız. 1987 seçimlerinden önce, bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için, 45 il ve bu 45 ilin en az 1/3 ilçesinde teşkilatını kurması gerekiyordu.1984 te kurulan o zamanki adı Islahatçı Demokrasi Partisi olan Millet Partisi bu teşkilatlanma barajını aşarak seçimlere katılmaya hak kazandı. Bu seçimin özelliği, misyonları önceden bilinen ve emanetçi liderlerle varlığını devam ettiren eski partiler ile 12 Eylülden sonra medya tarafından umut haline getirilmiş, iktidar olduktan sonra dört yıl içerisinde Türkiye’yi iflasın eşiğine getirip kredisini tüketen Anavatan Partisi ve hiçbir partinin devamı olmadığını ilan eden, yaptığı çalışmalarla kadrosunu önceden hazırlamış eskilerle hiçbir organik bağı olmadığını söyleyen, senin derdinin devası Millet Partisinin seçimlere katılması idi.Bir tarafta eskiler ve kredisini tüketmiş A.N.A.P karşısında, Millet Partisinin samimi mesajı ,çarıklı erkanı harp feraseti olan bu güzel gönüllü milletin dikkatini elbette çekecekti.Nitekim senin bu ferasetin ,2002 seçimlerinde görüldü.Sana zulmeden iktidar partisini % 22 lerden, %1 e düşürüp, cesametleri ile övünüp birliğe yanaşmayanları barajların altına gömdü. Devam >>